Mød håndværkeren

 

 

En af disse kvinder har filtet din vare...

Når du modtager dit håndfiltede produkt fra betterfelt, vil du måske bemærke at det er mærket med et lille broderet tegn. det er vore håndværkeres personlige tegn, og din garanti for at hun står ved kvaliteten af sit produkt. Du kan finde hende herunder, ved siden af hendes tegn.


Betterfelt er Fair Trade Importør.

Vi har fra starten været optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø for vore ansatte.

Vore håndværkere (næsten alle kvinder) får en løn som svarer til en lokal uddannet mandlig håndværker eller skolelærer. Hun har 34 betalte feriedage samt en ekstra måneds løn til højtiderne i efteråret. Endelig har hun en 10% arbejdsgiverbetalt opsparing oven i hendes løn, samt ret til 30 dages barselsorlov.

I betragtning af at Betterfelt.com allerede har formuleret en vision, som klart fortæller alle sine medarbejdere hvilken virksomhed de arbejder i, anerkender vi, at levevilkårene og mulighederne for ufaglærte og kvindelige arbejdere i Nepal er mere begrænsede end de er i resten af Verden.

Derfor anerkender vi også behovet for ekstra hjælp til vore medarbejdere i visse aspekter af tilværelsen, selv om en sådan hjælp sjældent anses for at være arbejdsgiverens ansvar. Betterfelt har i Nepal betalt skolegang for sine medarbejderes børn siden 2013. Det vil sige, at alle medarbejdere har fået et kontant tilskud til hvert barn, som kan betale det der svarer til vores folkeskole.

Men, ikke bare børnene skal uddannes. Vi har som arbejdsgivere brug for uddannet personale, og ikke mindst engelsktalende personale, så vi kan kommunikere med hele personalet og ikke kun ledelsen. Derfor har vi tilbudt gratis engelskundervisning til alle ansatte. Til de som ikke kan læse og skrive, tilbyder vi naturligvis undervisning i disse færdigheder først.

betterfelt - You have never felt better!

Shoe Signature Graphic